Baza testów

Test wiedzy nr 10 z dnia 19.10.2022

46
Created on By Mariusz Kozelan

Dziesiąty Quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 13

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 13

Jestem sędzią siatkówki

3 / 13

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 13

Czy patrząc od środka boiska najpierw znajduje się antenka, a potem taśma
boczna?

5 / 13

Czy sędzia II gwiżdże po upływie 3 minut od zakończenia poprzedniego seta,
dając sygnał na wejście drużyn na boisko?

6 / 13

Czy kapitan może prosić przed rozpoczęciem seta o sprawdzenie poprawności
ustawienia zespołu przeciwnego?

7 / 13

Czy linia środkowa jest zaliczana do obu części boiska do gry?

8 / 13

Jeżeli w zespole jest dwóch Libero, mogą oni mieć koszulki w różnych
kolorach (każda z nich odróżniająca Libero od „zwykłych” zawodników)?

9 / 13

Sekretarz używa sygnalizatora dźwiękowego w celu zgłoszenia nieprawidłowego zawodnika zagrywającego w momencie gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę?

10 / 13

  • Czy sędzia pierwszy może w każdej chwili i w każdym przypadku, gdy piłka jest poza grą, wezwać do
    siebie sędziego drugiego w celu wyjaśnienia lub uzgodnienia sytuacji na meczu?

11 / 13

Czy sędzia drugi może odgwizdać próbę bloku libero?

12 / 13

Sędzia liniowy ma sygnalizować, jeśli po drugim odbiciu piłka przelatuje poza przestrzenią przejścia w kierunku wolnej strefy przeciwnika?

13 / 13

Jeżeli zgodnie z przepisami należy anulować punkty zespołowi, ale nie można ustalić momentu powstania błędu w skutek niewystarczających informacji, to należy anulować tylko jeden punkt?

Your score is

The average score is 65%

0%

Wakacyjny Test wiedzy nr 9 z dnia 19.08.2022

216
Created on By Mariusz Kozelan

Dziewiąty Wakacyjny Quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową

1 / 10

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 10

Jestem sędzią siatkówki

3 / 10

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 10

Czy sędzia pierwszy może zezwolić na wykonanie zagrywki jeśli zawodniczka
zagrywająca nie jest w posiadaniu piłki?

5 / 10

Czy uzanie zespołu za zdekompletowany oznacza automatycznie przegranie
meczu?

6 / 10

Czy w kolumnie „E” w tabeli w protokole zawodów może pojawić się zapis „D”?

7 / 10

Czy trener musi podpisać się na kartce z ustawieniem w obecności sędziego II?

8 / 10

Zawodnik linii obrony, w trzecim odbiciu piłki przez zespół, wykonał tzw. atak z
drugiej linii (piłka całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki). Wyskakując
nastąpił jednak na linię ataku. Piłka po ataku przeleciała nad antenką i opadła na boisko przeciwnika. Czy sędziowie odgwiżdżą błąd ataku zawodnika linii obrony?

9 / 10

Piłka po złym przyjęciu u przeciwnika zmierzała w siatkę. Zawodnik drużyny przeciwnej uderzył piłkę przez siatkę, tak by wyleciała ona poza boisko przeciwnika. Czy sędzia odgwiżdże błąd “piłka dotknięta” (bo ostatecznie piłka po złym przyjęciu opadła poza boisko)?

10 / 10

Trener chce dokonać regulaminowej zmiany zawodnika kontuzjowanego, Czy
musi użyć oficjalnej sygnalizacji ręcznej?

Your score is

The average score is 65%

0%

Test wiedzy nr 8 z dnia 10.05.2022

199
Created on By Mariusz Kozelan

Ósmy quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 13

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 13

Jestem sędzią siatkówki

3 / 13

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 13

Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje S II, o pierwszej przerwie dla
odpoczynku przyznanej danemu zespołowi?

5 / 13

Czy w czasie zmiany zawodników sędzia II powinien utrzymywać kontakt
wzrokowy z sekretarzem, by ten potwierdził, że zmiana jest regulaminowa?

6 / 13

Czy sędzia I przy losowaniu winien zgodnie z przepisami zapytać kapitanów, czy chcą się rozgrzewać wspólnie przy siatce?

7 / 13

Zawodnik linii obrony znalazł się przy siatce i przy ataku przeciwnika wyciągnął do góry ręce (ale poniżej górnej taśmy siatki). Piłka odbiła się od jego rąk i wróciła na stronę przeciwnika. Czy zawodnik ten popełnił błąd?

8 / 13

Czy zawodnik rozpoczynający mecz jako kapitan zespołu, może być w tym
samym meczu, nowo wyznaczonym zawodnikiem Libero?

9 / 13

Czy zawodniczka popełniła błąd dotykając siatkę włosami w czasie gry piłką (nie wpłynęła na możliwość zagrania piłką przez przeciwnika i nie przerwała wymiany)?

10 / 13

Czy trener kartkę z ustawieniem może przekazać bezpośrednio sekretarzowi?

11 / 13

Czy to sędzia I wyraża zgodę na zmianę narzuconą w przypadku kontuzji
zawodnika?

12 / 13

Czy spodenki stroju Libero muszą różnić się kolorem od spodenek pozostałych
zawodników?

13 / 13

Czy w protokole zawodów, w miejscu gdzie wpisujemy zespoły, w rubryce “M”
wpisujemy nazwisko masażysty?

Your score is

The average score is 83%

0%

Test wiedzy nr 7 z dnia 9.04.2022

124
Created on By Mariusz Kozelan

Siódmy quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 14

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 14

Jestem sędzią siatkówki

3 / 14

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 14

Czy dopuszczalne jest aby to sędzia drugi napomniał zawodnika aby zaprzestał on niesportowego zachowania?

5 / 14

Jakim kolorem w protokole zaznaczeni powinni być zawodnicy wobec których obecności na boisku obowiązują obostrzenia w ilości (obcokrajowcy)?

6 / 14

Sędzia I nakłada karę na trenera. Które zdania są prawdziwe, jeśli chodzi o procedurę? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi:

7 / 14

Zawodnik zespołu A szarpnął siatkę w celu zmylenia sędziów (dotknięcie siatki w bloku zespołu B). Sytuacja została zauważona przez zespół sędziowski został odgwizdany błąd dotknięcia siatki w zespole A. Czy wobec zawodnika powinny zostać wyciągnięte inne konsekwencje?

8 / 14

Podczas wymiany zakończonej żaden z zespołów nie zgłosił prośby o zmianę. Rozpoczęto wymianę, która została przerwana ze względu na drugą piłkę upuszczoną przez podawacza, która znalazła się na boisku. Czy w tej sytuacji zespół ma prawo przeprowadzenia zmiany?

9 / 14

Który zespół w przypadku gdy w strefę zmian wejdą zawodnicy obu drużyn ma pierwszeństwo w wykonywaniu zmiany?

10 / 14

Czy dopuszczalne jest skorzystanie z drugiej przerwy na odpoczynek, jeśli pomiędzy przerwami nie odbyła się wymiana zakończona?

11 / 14

Maksymalny czas na wykonanie zagrywki to:

12 / 14

Czy zawodnik drużyny może wejść na stronę boiska zespołu przeciwnego przekraczając całkowicie linię środkową boiska podczas przerwy w grze?

13 / 14

Czy według przepisów zawodnicy są zobowiązani do posiadania tego samego koloru skarpetek?

14 / 14

Czy dopuszczalne jest zlokalizowanie pola rozgrzewki tuż za ławką zespołu?

Your score is

The average score is 71%

0%

Test wiedzy nr 6 z dnia 9.03.2022

250
Created on By Mariusz Kozelan

Szósty quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 13

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 13

Jestem sędzią siatkówki

3 / 13

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 13

Jaką długość ma antenka?

5 / 13

Czy według przepisów dopuszczalne jest umieszczenie numeru zawodnika na jednej z piersi (prawa lub lewa strona)?

6 / 13

Czy dopuszczalne jest aby antenka pomalowana była w inne kolory niż biały i czerwony?

7 / 13

Czy możliwe jest aby zawodnik na boisku nie posiadał obuwia sportowego?

8 / 13

Czy można odzyskiwać piłkę znad stolika sekretarza?

9 / 13

Sygnalizacja dyskwalifikacji zawodnika to:

10 / 13

Czy w przypadku zmiany wymuszonej kontuzją konieczne jest użycie sygnalizacji przez trenera?

11 / 13

Czy czas pomiędzy wymianą zakończoną a gwizdkiem sędziego na zagrywkę jest rozumiany według przepisów jako przerwa?

12 / 13

Czy sędzia przed gwizdkiem na zagrywkę powinien upewnić się, że oba zespoły są przygotowane do gry?

13 / 13

Kto w przypadku wykluczenia kapitana w piątym secie jest zobowiązany do podpisania protokołu po meczu?

Your score is

The average score is 67%

0%

Test wiedzy nr 5 z dnia 9.02.2022

210
Created on By Mariusz Kozelan

Piąty quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 12

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 12

Jestem sędzią siatkówki

3 / 12

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 12

Jak należy sprawdzić poprawność napięcia siatki ?

5 / 12

Czy zgodnie z przepisami w przypadku gdy trener zespołu zdejmie marynarkę, to asystent siedzący ubrany w ten sam sposób powinien również zdjąć marynarkę?

6 / 12

Czy dopuszczalne jest aby sędzia liniowy zwrócił uwagę trenerowi, który spaceruje tuż przy linii boiska (będąc ciągle w dopuszczalnej dla siebie strefie) jeśli ten utrudnia mu wykonywanie swoich obowiązków?

7 / 12

Czy jeśli po zakończonym meczu (protokół został już podpisany przez kapitanów) dojdzie do bójki między zawodnikami przeciwnych drużyn obowiązkiem sędziego jest odnotować takie zdarzenie w protokole?

8 / 12

Kto w przypadku braku obecności wyznaczonego sędziego pierwszego na mecz powinien przejąć jego obowiązki?

9 / 12

Kto przejmuje rolę sędziego drugiego w przypadku gdy ten zastępuje sędziego pierwszego?

10 / 12

Czy do obowiązków sędziego należy upewnienie się, czy zawodnik zagrywający jest w pełni gotowy do zagrywki?

11 / 12

Czy w przypadku wymiany niezakończonej dozwolone jest zgłoszenie prośby o przerwę regulaminową?

12 / 12

Jeśli zawodnik libero wystawił piłkę sposobem górnym w strefie ataku, a atak został spełniony to należy odgwizdać błąd jeśli:

Your score is

The average score is 67%

0%

Test wiedzy nr 4 z dnia 9.01.2022

269
Created on By Mariusz Kozelan

Czwarty quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 13

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 13

Jestem sędzią siatkówki

3 / 13

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 13

Jak według przepisów określany jest zawodnik Libero stojący przy prezentacji obok kapitana?

5 / 13

W jakim zakresie powinna mieścić się temperatura na hali?

6 / 13

Czy w przypadku przerwy trwającej 3 godziny w rozpoczętym meczu (awaria zasilania) konieczne jest rozegranie meczu od stanu 0:0? Mecz rozgrywany jest na tym samym boisku

7 / 13

Czy sędzia może przyznać drugą trzy minutową przerwę dla kontuzjowanego zawodnika jeśli zawodnik mógł uczestniczyć w grze lecz ponownie zgłosił dolegliwości?

8 / 13

Ilu libero musi zostać wyznaczonych w zespole jeśli do meczu zgłoszonych jest 14 zawodników?

9 / 13

Czy dopuszczalne jest wykonanie bloku przez libero jeśli nie dotknie on piłki podczas blokowania?

10 / 13

Czy dopuszczalne jest wykonanie bloku składającego się z czterech zawodników jeśli taki blok będzie spełniony zgodnie z brzmieniem przepisów?

11 / 13

Który błąd odgwizdany powinien być jako pierwszy?

12 / 13

Czy niezgłoszony zawodnik może uczestniczyć w oficjalnej rozgrzewce zespołu np. pomagając w rozgrzewce libero?

13 / 13

Czy możliwe jest aby po nałożeniu kary (czerwona kartka) na zawodnika zespołu w tym samym meczu i w tym samym zespole zastosować sankcję za niesportowe zachowanie w postaci żółtej kartki (etap drugi prewencji)?

Your score is

The average score is 78%

0%

Test wiedzy nr 3 z dnia 9.12.2021

340
Created on

Trzeci quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową

1 / 16

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 16

Jestem sędzią siatkówki

3 / 16

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 16

W przypadku zauważenia błędu rotacji po wykonaniu 10 punktowych zagrywek przez zawodnika sędzia sekretarz powinien cofnąć 10 punktów drużyny i przywrócić poprawne ustawienie zespołu?

5 / 16

W przypadku kiedy zespoły posiadały inne boisko do własnej dyspozycji na rozgrzewkę, oficjalna rozgrzewka na siatce powinna trwać:

6 / 16

Jakie numery koszulek mogą posiadać zawodnicy?

7 / 16

W jaki sposób musi być oznaczony kapitan zespołu?

8 / 16

Z ilu zawodników maksymalnie może składać się zespół?

9 / 16

Czy zespół może w wyjątkowym przypadku zagrać w 5 osób ze względu na kontuzję szóstego zawodnika, gdy nie ma możliwości zastąpienia go innym zawodnikiem?

10 / 16

Czy zawodnik libero może być kapitanem?

11 / 16

Kto zostaje grającym kapitanem jeśli zawodnik będący kapitanem zostanie zmieniony?

12 / 16

Błąd ustawienia popełnia zawodnik którego ostatnia stopa:

13 / 16

Jaka powinna być prawidłowa sygnalizacja sędziego w przypadku, gdy zawodnik atakujący uderzając piłkę trafi w siatkę a ta po odbiciu się od siatki upadnie w aut po stronie atakującego?

14 / 16

Co powinien zrobić zawodnik, który w przerwie między akcjami zauważy, że musi zawiązać but?

15 / 16

Zawodnik libero może wyskoczyć do bloku i nie popełnia błędu jeśli nie dotknie piłki

16 / 16

Żółta kartka za opóźnianie zostaje przyznana:

Your score is

The average score is 77%

0%

Test wiedzy nr 2 z dnia 9.11.2021

324
Created on

Drugi quiz znajomości przepisów gry w piłkę siatkową ZZPS

1 / 14

Wpisz imię i nazwisko (nieobowiązkowe)

Cześć! Fajnie, że do nas wpadłeś!

2 / 14

Jestem sędzią siatkówki

3 / 14

Pytanie dla sędziów.

Przynależę do … wpisz wydział sędziowski z którego jesteś.

4 / 14

W przypadku dyskwalifikacji lub wykluczenia trenera jego obowiązki automatycznie przejmuje jego asystent.

5 / 14

Czy możliwe jest wydłużenie przerwy między setami jeśli regulamin rozgrywek stanowi inaczej?

6 / 14

W przypadku konieczności ukarania czerwoną kartką dwóch zespołów jednocześnie, jako pierwszy karę otrzyma zespół:

7 / 14

Co powinno widnieć na poprawnie wypisanej kartce z ustawieniem?

8 / 14

W przypadku wykluczenia zawodnika libero w zespole, w którym do meczu zgłoszony jest jeden zawodnik libero zespołowi przysługuje prawo wyznaczenia nowego zawodnika libero.

9 / 14

Piłka do siatkówki może być w całości w kolorze czarnym

10 / 14

Czy gracz znajdujący się na boisku może grać w dresach?

11 / 14

W przypadku kontuzji zawodnika libero w zespole, w którym do meczu zgłoszonych jest dwóch zawodników libero zespołowi przysługuje prawo wyznaczenia nowego zawodnika libero.

12 / 14

Wykluczony członek zespołu musi udać się do pola kar do końca seta, bez innych konsekwencji.

13 / 14

Czy zawodnik libero może pełnić funkcję grającego kapitana?

14 / 14

Wysokość siatki w zawodach mężczyzn w kategoriach powyżej młodzika mierzona przy słupku może wynosić:

Your score is

The average score is 65%

0%

Test wiedzy nr 1 z dnia 20.10.2021


449
Created on

Quiz znajomości przepisów gry w siatkówkę 10.2021

1 / 12

Wpisz Imię i Nazwisko

2 / 12

Jestem sędzią siatkówki

3 / 12

Kapitan drużyny A jest nieobecny na boisku. Kto po długiej i wygranej akcji może zapytać sędziego drugiego o zawodnika, który powinien zagrywać?

4 / 12

Zmiana narzucona powinna być zapisana w protokole jako część całkowitej liczby zmian wykonanych w secie oraz meczu

5 / 12

Zawodnik, który został zdyskwalifikowany może zostać zmieniony w trybie zmiany narzuconej, jeżeli zespół wykorzystał już limit zmian regulaminowych.

6 / 12

Czy w trakcie przerwy wszyscy grający zawodnicy powinni pozostać na boisku blisko linii bocznej w celu uzyskania instrukcji od trenera?

7 / 12

Które z poniższych jest błędem podczas zagrywki? (Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi)

8 / 12

Dotknięcie boiska po stronie przeciwnika stopą (stopami) jest dozwolone pod warunkiem, że co najmniej część stopy (stóp) ma kontakt z linią środkową lub znajduje się nad tą linią i nie wpływa to na grę przeciwnika.

9 / 12

Które z poniższych stwierdzeń są uważane za błąd zawodnika przy siatce w trakcie gry piłką? (Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi)

10 / 12

Podczas meczu Sędzia drugi ma uprawnienia do odgwizdania i sygnalizacji zetknięcia się piłki z ciałem obcym.

11 / 12

Wykluczony członek zespołu musi udać się do pola kar do końca seta, bez innych konsekwencji.

12 / 12

Sędzia pierwszy decyduje o błędach nad siatką oraz błędach kontaktu zawodnika z siatką, wyłącznie po stronie ataku.

Your score is

The average score is 78%

0%