Struktura WS ZZPS

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

Marcin Kolano – Przewodniczący
Joanna Radecka – Vice Przewodniczący (referat obsad sędziowskich)
Mateusz Saładziak – Vice Przewodniczący (referat szkolenia)
Grzegorz Sołtysiak – Vice Przewodniczący (referat siatkówki plażowej)
Magdalena Stępińska – Sekretarz (referat szkolenia)

 

Członkowie Wydziału Sędziowskiego

Barbara Kijowska – Skarbnik
Paweł Sołtysiak (referat obsad)
Janusz Janicki (referat szkolenia)