Zachodniopomorscy sędziowie mają nowego Przewodniczącego

Grono sędziowskie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sędziów ZZPS, które odbyło się 6 września 2020 r. wybrało kol. Marcina  Kolano na nowego Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego ZZPS. W wyborach wystartowało dwóch kandydatów: Marcin Kolano ze Szczecina oraz Grzegorz Sołtysiak z Koszalina. Zdecydowana większością głosów spośród 43 obecnych na zebraniu sędziów (31-9, przy 3 głosach nieważnych) wybory wygrał Marcin Kolano.

Nowy Przewodniczący zaprosił do współpracy w Wydziale Sędziowskim: Joannę Radecką, Mateusza Saładziaka, Grzegorza Sołtysiaka, Magdalenę Stępińską, Barbarę Kijowską, Pawła Sołtysiaka, Janusza Janickiego, Zuzannę Janicką.
Poniższy skład Wydziału Sędziowskiego (z podziałem na funkcje) przedstawiony zostanie Zarządowi ZZPS na najbliższym posiedzeniu.

Prezydium Wydziału Sędziowskiego ZZPS:
Marcin Kolano – Przewodniczący
Joanna Radecka – Vice Przewodniczący (referat obsad sędziowskich)
Mateusz Saładziak – Vice Przewodniczący (referat szkolenia)
Grzegorz Sołtysiak – Vice Przewodniczący (referat siatkówki plażowej)
Magdalena Stępińska – Sekretarz (referat szkolenia)


Pozostali członkowie:
Barbara Kijowska – Skarbnik
Paweł Sołtysiak (referat obsad)
Janusz Janicki (referat szkolenia)
Zuzanna Janicka (referat szkolenia)


Nowemu Przewodniczącemu WS życzymy owocnej pracy przez najbliższą czteroletnią kadencję.

Dodaj komentarz