Struktura WS ZZPS


Makowski Jarosław – Przewodniczący

makowski

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

Radecka Joanna – Vice Przewodniczący – Referat Obsad

Sołtysiak Grzegorz– Vice Przewodniczący – Ref. Siatkówki Plażowej

soltysiak

Pogoda-Błaziak Katarzyna – Sekretarz WydziałuReferat Organizacyjno-Administracyjny

pogoda

Kaczmarek Hubert – Referat Szkolenia

Członkowie Wydziału Sędziowskiego

Kijowska Barbara

Kolano Marcin

Saładziak Mateusz

Sołtysiak Paweł

Ulita Norbert