Do pobrania


Przepisy

Zmiany w Przepisach Gry 2017-2020
Wytyczne i instrukcje sędziowania 2017
Przepisy Gry 2017-2020
Nowe przypadki z Księgi Przypadków 2017
Definicje do Przepisów Gry 2017 - 2020
Diagramy do Przepisów Gry 2017-2020

Wytyczne i instrukcje sędziowania
Przepisy i zasady gry w minisiatkówkę 20132014
Księga przypadków FIVB 2016
Przepisy gry 2015-2016
Diagramy 2013-2016

 

Lista sędziów

Lista sedziów ZZPS sezon 2017-2018

 

Pozostałe

Prezentacja Wydziału Rozgrywek
STAWKI SĘDZIOWSKIE 2017-2018
Matrix odległości 2017
Tabela wypłaty diet
Tabela kosztów dojazdu
Regulamin obsad sędziowskich